Pilnīgi automātiska auto parkošana no Ford

Arī Ford Motor Co. ir izstrādājis pilnīgi automatizētu auto parkošanas sistēmu [1], lai gan tūlītēju ieviešanu nesola. Sistēma palīdz atrast brīvu vietu, noparkot un pat izbraukt no parkošanas vietas tikai nospiežot un turot pogu. Pie tam to var izdarīt arī neatrodoties automašīnā, YouTube video [2]

[1] Ford lets cars find parking spots
[2] The amazing self-parking car